Hvis træthed medfører et sikkerhedsmæssigt problem, skal det meldes til Trafikstyrelsen
17.06.2013

- Og det er piloternes ansvar, at det bliver indberettet, udtaler vicedirektør i Trafikstyrelsen Jesper Rasmussen

DR Søndag har i samarbejde med Dansk Pilotforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse af 600 piloter, hvoraf hovedparten melder, at de oplever træthed, som også kan gå ud over sikkerheden. Samtidig kritiseres de eksisterende EU flyve-hviletidsregler. Spørgeskemaundersøgelsens resultater svarer stort set til en tilsvarende undersøgelse fra Dansk Pilotforening fra 2011.

Netop i forbindelse med 2011-undersøgelsen iværksatte Trafikstyrelsen i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagersiden en handlingsplan, hvor tilsynet med træthed (fatigue) blandt piloter og kabinepersonale blev intensiveret.

Handlingsplanen og Trafikstyrelsens øvrige tilsynsaktivitet har hidtil ikke givet indikationer på, at der skulle være et sikkerhedsmæssigt træthedsproblem blandt piloter:

• Der er gennemført over 100 tilsyn i fly/cockpit, hvor inspektører taler med piloter i fortrolighed. Trafikstyrelsen har ikke modtaget nogen meldinger på, at flyve-hviletidsreglerne skulle være overtrådt, eller at der var umiddelbare problemer med træthed

• Trafikstyrelsens inspektører flyver selv som piloter, som led i opretholdelse af deres kompetencer. De flyver sammen med piloter fra større selskaber. Her er heller ikke oplevet sikkerhedsproblemer med træthed

• Virksomheder kan indberette hændelser, som er forårsaget af træthed. Der er kun modtaget få årlige indmeldinger.

• Trafikstyrelsen har undersøgt arbejdstiden for ca. 25 mest producerende (flyvende) piloter i 5 selskaber i dansk luftfart – uden at finde problemer. De havde en ugentlig arbejdstid i størrelsesorden op til ca. 40 timer ud af de maksimalt tilladte 60 timer.

• Hvis piloter oplever repressalier, hvis de melder sig ”unfit-for-flight”, skal Pilotforeningen straks orientere Trafikstyrelsen. Styrelsen har ingen meldinger fået.

• Styrelsen har ved stikprøver undersøgt om piloter af frygt for repressalier er holdt op med at melde sig unfit. Unfit-meldinger foretages stadig, på et nogenlunde uændret niveau gennem de seneste 3-4 år.

Herudover har Trafikstyrelsen ikke indikationer på væsentlige problemer med de eksisterende EU flyve-hviletidsregler fra andre tilsynsmyndigheder. USA har efter opstramning af reglerne i dag nogenlunde de samme flyve-hviletidsregler som i EU. USA og EU er de to regioner i verden med den markant højeste luftfartssikkerhed.

”Vi noterer os, at piloterne ligesom i 2011 anonymt udtrykker, at de ofte er for trætte til at varetage deres arbejde forsvarligt. Blandt andet derfor iværksatte vi en handlingsplan, som skulle sætte fokus på træthed og evt. sikkerhedsmæssige problemer. I løbet af de sidste to år har vi ikke fundet nogen indikationer på et sikkerhedsmæssigt problem. Det er vores klare forventning, at piloter og deres fagforening står på mål for deres holdninger, også når de taler med os. Ellers kan der jo ikke gøres noget ved evt. problemer,” siger vicedirektør Jesper Rasmussen.
Sidst opdateret: 04.05.2015