Trafikstyrelsen udsteder permanent tilladelse til kørsel med IC4
30.08.2013

Dog stadig med hastighedsbegrænsninger i løvfaldsperioden

Den 27. september 2012 udstedte Trafikstyrelsen en midlertidig ibrugtagningstilladelse til IC4. Tilladelsen blev givet med en hastighedsreduktion i løvfaldsperioden (1. oktober til 30. november) til 140 km/t.

Denne ibrugtagningstilladelse blev givet med udløb den 30. september 2013, idet styrelsen afventede Havarikommissionens rapport vedrørende hændelsen ved Marslev den 7. november 2011.

Med baggrund i Havarikommissionens nu offentliggjorte rapport over hændelsen har Trafikstyrelsen den 30. august givet tidsubegrænset ibrugtagningstilladelse til IC4.

Havarikommissionen noterer i Marslev-rapporten, at IC4 ikke er testet under alle forhold, der kan forventes at optræde i daglig drift, og anbefaler, at IC4 testes for dette.

Det er Trafikstyrelsens vurdering, at det er dokumenteret, at IC4 bremser fuldt tilstrækkeligt under normale forhold. Det er dog ikke dokumenteret, at IC4 er i stand til at bremse fuldt tilstrækkeligt fra maksimumhastigheden under forhold med glatte skinner.

Der er derfor i Trafikstyrelsens tilladelse indføjet et vilkår, der fortsat begrænser den maksimalt tilladte hastighed i løvfaldsperioden til 140 km/t, indtil DSB har dokumenteret, at IC4 kan bremse som specificeret i den nugældende internationale testspecifikation.

Når DSB kan dokumentere, at IC4 kan opfylde denne testspecifikation, vil bremseevnen anses at være på linje med alle andre nyere europæiske tog.
Sidst opdateret: 18.11.2014