Mødefora for cybersikkerhed

Trafikstyrelsen mødes løbende med aktører fra transportbranchen for at drøfte og dele viden om emner vedrørende cybersikkerhed.

Trafikstyrelsen afholder virksomhedsfora for cybersikkerhed, som samler transportvirksomheders CISO’er og it-sikkerhedsansvarlige til faglig sparring om cybersikkerhedsarbejdet.

Der er oprettet tre grupper: en for luftfart, en for landtransport (vej- og jernbane) og en for havne-, logistik,- post- og pakke. Ved sammenfaldende cybersikkerhedsarbejde i transportsektoren slås grupperne med jævne mellemrum sammen. 

Formålet med grupperne er først og fremmest at højne cybersikkerhedsarbejdet i virksomhederne. Derfor er det også her, transportsektorens cyberstrategi-indsatser gennemføres i samarbejde mellem Trafikstyrelsen og virksomhederne. 

Grupperne er et forum for faglig sparring mellem CISO’er og it-sikkerhedsansvarlige på tværs af organisationer, som kan fremlægge og drøfte aktuelle cybersikkerhedsprojekter for hinanden. 

Endelig knytter grupperne virksomheder og myndighed tættere sammen med det formål at skabe de mest relevante cybersikkerhedsindsatser i sektoren. Grupperne udgør således et vigtigt samlende led på tværs af sektoren med det overordnede formål at bidrage til, at transport med fly, tog, metro mm. kan fungere effektivt og sikkert – og at sektoren er robust også i forhold til cyberangreb.

Kontakt DCIS på cyber@trafikstyrelsen.dk, hvis jeres virksomhed ønsker at blive del af virksomhedsfora for cybersikkerhed.

Senest opdateret 15-11-2023