Vejledning om godkendelse af softwarebaserede systemer

På baggrund af den øgede brug af softwarebaserede systemer på jernbanen, særligt de nye signalsystemer på fjernbanen og S-banen, har Trafikstyrelsen udarbejdet en vejledning til, hvordan SW baserede systemer godkendes.

Vejledningen er primært tiltænkt jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som via deres sikkerhedsledelsessystem skal sikre, at nye delsystemer ikke tages i brug uden en ibrugtagningstilladelse, og at senere ændringer håndteres forsvarligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Vejledningen understøtter bekendtgørelserne om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i infrastrukturen og godkendelse af køretøjer med tilhørende vejledninger og vedrører både software, som implementerer sikkerhedskrav, og software, der implementerer krav i tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSIer).

I vejledningens bilag gives eksempler på godkendelse af ændringer i ny software såvel som i ældre. 

Da vejledningen er den første af sin art på området, modtager Trafikstyrelsen gerne information om erfaring med brug af vejledningen.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

infra@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 14-02-2023