Branchepanel

Senest opdateret 11-10-2021

Trafikstyrelsen har nedsat et branchepanel for interoperabilitet og sikkerhed, som en styrkelse af den kontinuerlige dialog med jernbanebranchen.

Jernbanen skal i stigende grad operere på et fælleseuropæisk grundlag, så vi får en sammenhængende (interoperabel) jernbane på tværs af landene, samtidig med at sikkerheden bevares. Vi skal sikre, at Danmark opnår maksimale fordele og minimale ulemper ved regelreformerne.

Et tæt samarbejde mellem Trafikstyrelsen og branchen er et vigtigt skridt på vejen til at løse de udfordringer, som jernbanen står overfor. Trafikstyrelsen har derfor i februar 2009 etableret et branchepanel som et forum, hvor deltagerne på tværs af brancher kan drøfte strategiske emner på jernbaneområdet.

I samråd med relevante brancheorganisationer er der udpeget repræsentanter fra hele jernbanebranchens værdikæde: Fra jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere til leverandører, entreprenører og medarbejderrepræsentanter.

Branchepanelet skal:

  • Være sparringspartner for Trafikstyrelsen ved gennemførelsen af de nye regler og metoder i Danmark - herunder drøfte overgangsperioder og vurdere konsekvenserne for økonomi og sikkerhed ved de nye EU-regler
  • Bistå Trafikstyrelsen i indsatsen for at påvirke de fælleseuropæiske regler og påpege behov for supplerende danske regler
  • Drøfte generelle forhold om godkendelser, tilsyn og sikkerhedsledelse, herunder gensidig anerkendelse, krav til kvalitetssikring og assessering, tilsynsplaner mv.

Tidligere referater fra Branchepanelet

Se referater fra tidligere møder i Branchepanelet.

Se mere