Sikkerhedsforum

Senest opdateret 05-08-2021

Trafikstyrelsen er facilitator for en dialog imellem virksomheder i banebranchen. De mødes i et sikkerhedsforum og diskuterer relevante emner og spørgsmål, der relaterer sig til jernbanesikkerheden.

Sikkerhedsforum er en branchedialog, hvor alle sikkerhedscertificerede jernbanevirksomheder og sikkerhedsgodkendte infrastrukturforvaltere kan deltage. Virksomhedernes sikkerhedsansvarlige mødes to gange om året og diskuterer de emner, som de finder, er relevante for deres branche.

Trafikstyrelsen er med som tovholder på processen, men sætter ikke dagsorden eller initierer dialogen. Det er op til virksomhederne selv.