Trafikale sikkerhedsregler

Hvad er trafikale sikkerhedsregler? 

De trafikale sikkerhedsregler er en del af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og de virksomhedsregler, der har et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Trafikale sikkerhedsregler er barrierer fremkommet på baggrund af risikovurdering, og dermed fastsat for at imødegå jernbanefarer, der skyldes, at mennesker kan begå fejl i forbindelse med færdsel på infrastrukturen og ved trafikafviklingen.

De trafikale sikkerhedsregler omfatter f.eks. regler for, hvad de enkelte signaler og skilte betyder og hvordan letbaneførerne skal forholde sig til dem.

Trafikale sikkerhedsregler er gældende for alt personale som kører og færdes på letbanen, samt for trafikstyringspersonalet i fjernstyringscentralen, som afvikler trafikken. Det vil sige at de trafikale sikkerhedsregler svarer til færdselsregler på skinner.

Eksempler på trafikale sikkerhedsregler: 

  • Regler for afgangsproceduren ved et stoppested 
  • Regler for kørsel i sporskifter med fejl
  • Betydningen af de særlige letbanesignaler og skilte langs banen, og hvordan trafikken kan afvikles hvis signalerne ikke virker
  • Lokale rangerinstrukser

Skal trafikale sikkerhedsregler godkendes?

Ved ændring af Jernbaneloven d. 1. juli 2023 skal trafikale sikkerhedsregler ikke længere godkendes af Trafikstyrelsen, men af den virksomhed der ejer reglerne (se også Trafikstyrelsens vejledning nedenfor).

Vejledning om trafikale sikkerhedsregler

link til vejledning om trafikale sikkerhedsregler

Dokumentationskrav

Hvis en letbane skal opføres som en ombygning af en almindelig jernbane, skal ændringerne dokumenteres. Muligheden for at overtage den almindelige jernbanes trafikale regelsæt afhænger af, hvor meget der er ændret i de tekniske anlæg i forbindelse med ombygningen. 

Hvis banen skal elektrificeres og udstyres med togkontrolanlæg, som er egnet til letbanedrift, så kan der f.eks. være ændret på de signaler og skilte, som banen er udstyret med. Dokumentationen vil således være en kombination af at læne sig op ad reglerne for den tidligere, almindelige jernbane, kombineret med dokumentation for de nødvendige ændringer. 

Relevant lovstof

Gå til Bekendtgørelse nr. 576 af 30. maj 2017 om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet (nyt vindue)

Gå til Jernbaneloven, nr. 686 af 27. maj 2015 (nyt vindue)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

infra@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 31-08-2023