Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler

Senest opdateret 08-04-2022

Styrelsen skal godkende de trafikale sikkerhedsregler, som kan beskrives som ”færdselsloven på skinner”.

De trafikale sikkerhedsregler omfatter f.eks. regler for, hvad de enkelte signaler og skilte betyder og hvordan letbaneførerne skal forholde sig til dem. De trafikale sikkerhedsregler skal godkendes af styrelsen for at sikre, at sikkerhedsniveauet i reglerne er tilstrækkeligt, at reglerne er koordineret i forhold til eventuelt andre infrastrukturforvaltere og at økonomiske interesser har en passende balance i forhold til sikkerheden.

Trafikale sikkerhedsregler er gældende for alt personale som kører og færdes på letbanen, samt for trafikstyringspersonalet i fjernstyringscentralen, som afvikler trafikken. Det vil sige at de trafikale sikkerhedsregler svarer til færdselsregler på skinner.

Eksempler på trafikale sikkerhedsregler: 

  • Regler for afgangsproceduren ved et stoppested 
  • Regler for kørsel i sporskifter med fejl
  • Betydningen af de særlige letbanesignaler og skilte langs banen, og hvordan trafikken kan afvikles hvis signalerne ikke virker
  • Lokale rangerinstrukser

Dokumentationskrav

Hvis en letbane skal opføres som en ombygning af en almindelig jernbane, skal ændringerne dokumenteres. Muligheden for at overtage den almindelige jernbanes trafikale regelsæt afhænger af, hvor meget der er ændret i de tekniske anlæg i forbindelse med ombygningen. 

Hvis banen skal elektrificeres og udstyres med togkontrolanlæg, som er egnet til letbanedrift, så kan der f.eks. være ændret på de signaler og skilte, som banen er udstyret med. Dokumentationen vil således være en kombination af at læne sig op ad reglerne for den tidligere, almindelige jernbane, kombineret med dokumentation for de nødvendige ændringer. 

For helt nye trafikale sikkerhedsregler er der i godkendelsesprocessen indlagt en uafhængig vurdering fra et regelassessorteam. Regelassessor udarbejder en rapport med vurderingen af de trafikale sikkerhedsregler. 

Styrelsen baserer sin godkendelse dels på regelassessors vurdering, dels på stikprøver med egen nærmere granskning af udvalgte sikkerhedsregler. Afhængig af, hvad stikprøverne viser, kan styrelsens granskning udvides til at være en større eller mindre del af det samlede trafikale sikkerhedsregelgrundlag, der skal godkendes.

Den samlede godkendelsesproces

Illustration af den samlede godkendelsesproces for trafikale sikkerhedsregler.

 

Relevant lovstof

Gå til Bekendtgørelse nr. 576 af 30. maj 2017 om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet (nyt vindue)

Gå til Dialog med ansøgere (nyt vindue)

Gå til Jernbaneloven, nr. 686 af 27. maj 2015 (nyt vindue)