Tilsyn med beredskab

Trafikstyrelsen fører tilsyn med at infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre med sikkerhedscertifikat har etableret det fornødne beredskab i forbindelse med ekstraordinære situationer.

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre med sikkerhedscertifikat skal i tilfælde af ekstraordinære situationer have udarbejdet beredskabsplaner og sikringsplaner for at sikre jernbanen, jernbanedriften, passagerer og gods. Ved ekstraordinære situationer forstås f.eks.:

  • Uønskede naturskabte, menneskeskabte og teknologiske hændelser, såsom ekstreme vejrsituationer, pandemier, større ulykker og lignende, der kan påvirke jernbanen, jernbanedriften, passager og gods
  • Trusler om terror eller terrorhandlinger, der er rettet mod jernbanen, jernbanedriften, passager og gods

Beredskab og jernbanesikring er i denne forstand ikke rettet mod nødsituationer under normal jernbanedrift, som f.eks. ulykker og brand, da disse situationer er dækket af virksomhedens sikkerhedsledelsessystem.

Et godt beredskab for ekstraordinære situationer

Med udgangspunkt i bekendtgørelse om jernbanevirksomheders og jernbaneinfrastrukturforvalteres beredskabsarbejde (se nedenfor) fører Trafikstyrelsen tilsyn med, at infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre med sikkerhedscertifikat kan dokumentere at de i fornødent omfang:

  1. har udarbejdet en risiko- og sårbarhedsvurdering
  2. har udarbejdet sikringsplaner
  3. har udarbejdet beredskabsplaner
  4. har koordineret beredskabsarbejdet
  5. har foretaget den nødvendige uddannelse af personalet
  6. har afholdt øvelser og foretaget evaluering af beredskabet

Hvis virksomhederne ikke overholder reglerne i ovenstående bekendtgørelse, kan Trafikstyrelsen udstede et påbud om, at virksomheden skal revidere sin dokumentation af beredskabsarbejdet og/eller afholde øvelser og foretage evalueringer.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

tilsyn@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 22-10-2021