Fjernbusanalyser

Senest opdateret 11-02-2022

Kontakt os

Her kan du læse om analyse af konsekvenserne ved liberaliserede fjernbus-regler samt analyse om en mulig fjernbusterminal i København.


Fjernbusterminal i København

Analyse af placering, kapacitet og organisering af en fjernbusterminal i København.

Der findes ikke en terminal til fjernbusser i København i dag. Derfor anvender fjernbusserne holdepladser rundt om i byen. Holdepladserne har stort set ingen faciliteter til hverken fjernbuspassagerer eller chauffører. Desuden er der udfordringer med trafiksikkerheden. Derfor har Trafik-, Bygge og  Boligstyrelsen udarbejdet en analyse af en mulig fjernbusterminal i København.

Analysen udgør et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med en fjernbusterminal i København. Der belyses placeringsmuligheder, kapacitet og økonomi, mv. Flere centrale placeringsmuligheder er blevet identificeret. Særligt to placeringer vurderes at være attraktive: Ved Ny Ellebjerg Station og ved Dybbølsbro Station. For de to lokaliteter er der udarbejdet beslutningsgrundlag, som omfatter skitsetegninger samt anlægsoverslag. Med den forventede fremtidige brug af en fjernbusterminal, og på grundlag af en forventet brugerbetaling fra busselskabernes side vurderes det, at en fjernbusterminal i København på sigt vil kunne hvile økonomisk i sig selv.

Analysen af en fjernbusterminal i København blev besluttet gennemført med aftale mellem den daværende regering (S, R), DF, SF og EL om "cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder" af 7. maj 2015.

 

Afstandskrav for fjernbusser

Analyse af konsekvenserne ved liberaliserede fjernbus-regler.

I 2018 udarbejdede Trafikstyrelsen (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) en analyse af reglerne for fjernbusruter. Analysen viser, at en liberalisering af reglerne for fjernbus-kørsel vil give mulighed for flere fjernbusruter.

Reglerne for fjernbusruter fremgår af lov om trafikselskaber og er ændret efter analysen blev udarbejdet.