Trafikplan for den statslige jernbane

Senest opdateret 20-01-2023

 
Trafikplan for den statslige jernbane, høringssvar og høringsnotat er tilgængelige her på hjemmesiden. Trafikplanen giver et overblik over rammerne for den statslige togtrafik, som det så ud ultimo 2017.


Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken. Trafikplanen giver et overblik over besluttede projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte – helt ned på stationsniveau. Der vil i de næste år blive ibrugtaget en række større projekter med stor betydning for jernbanens fremtid bl.a.: Signalprogrammet, elektrificering, nyt materiel, ny bane København-Ringsted, Femern Bæltforbindelsen og udvidelserne af den Københavnske metro.

Trafikplanen udarbejdes med grundlag i lov om trafikselskaber §8. I denne tredje udgave af trafikplan for den statslige jernbane er der igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende.

Trafikplanen for 2017-2032 bliver ikke opdateret ift. høringsudgaven. Der er sket så meget siden høringsudgaven fra november 2017, at en opdatering reelt svarer til en ny trafikplan – som derfor nødvendigvis ville skulle i høring på ny. Høringsudgaven kommer derfor til at forblive som den er – undtagen enkelte mindre fejlrettelser i trafikplanens bilag 1. De afgivne høringssvar vil danne grundlag for arbejdet med en kommende trafikplan for den statslige jernbane.

Trafikplanen har været i høring fra 24. november 2017, med høringsfrist den 26. februar 2018. Der er link til de indkomne 92 høringssvar og høringsnotatet i højre side.