Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Puljens første ansøgningsrunde er udmøntet den 10. februar 2023. Læs mere på Transportministeriets hjemmeside.

Puljens anden ansøgningsrunde er udmøntet den 6. december 2023. Læs mere på Transportministeriets hjemmeside.

Kontakt os

Som en del af 'Infrastrukturplan 2035' er der afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 2022-2026 til flere grønne busser og grøn flextrafik.

Puljens størrelse 50 mio. kr. årligt i perioden 2022-2026
Ansøgerkreds Regioner, kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder

Ansøgningsfrist: 10/08/2024

Hvem kan søge?

Regioner, kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder.

Hvad kan jeg søge midler til?

Der vil eksempelvis kunne ydes støtte til:

 • Medfinansiering af merudgiften ved omstilling af regionale busruter til 0-emissionsbusser.
 • Medfinansiering af merudgifter ved omstilling af flextrafik til 0-emissionskøretøjer.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Det statslige tilskud til et projekt udgør maksimalt 50 pct. af merudgiften ved et projekt. Merudgiften defineres som den øgede udgift i forhold til et tilsvarende indkøb af diselbuskørsel eller dieselflextrafik. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgningsfrist er den 10. august i årene 2023-2026.
Ansøgningerne indsendes elektronisk via virk.dk

Det forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgningsberettigede skal, udover ansøgningsblanketten på virk.dk fremsende oplysninger om følgende indhold til Trafikstyrelsen: 

 • Projektets hovedformål
 • Beskrivelse af det konkrete projekt
 • Forventede resultater og effekter af projektet, herunder forventede reduktioner i CO2 og andre emissioner
 • Projektets budget
 • Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Ansøgningerne skal have til formål at fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser og/eller at fremme grøn flextrafik

Der prioriteres i de enkelte år mellem ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

 • Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone.
 • Nedbringelse af øvrige emissioner.
 • Acceleration af grøn omstilling.
 • Geografisk spredning af puljemidlerne.

Afrapportering

Baggrund og lovgrundlag

Senest opdateret 17-08-2023