Veterantogspuljen

Tildelte

I enhver onboarding periode opstår der kritiske perioder. Disse perioder skal forstås som perioder hvor vi skal være ekstra opmærksomme på den nye medarbejder. Der er fire kritiske perioder i onboardingprocessen:

- Fra kontraktunderskrivelse til første arbejdsdag (preboarding)
- Den første arbejdsdag
- De første 30 arbejdsdage
- De første 90 arbejdsdage

Senest opdateret 20-01-2023

Kontakt os

Med Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 er der afsat 10,1 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel.

Puljens størrelse 10,1 mio. kr.
Ansøgerkreds Veteranbaneorganisationer

Ansøgningsfristen er udløbet

Afrapportering

Følgende skabeloner skal anvendes ved afrapportering/ændringer af projekter, der har fået støtte fra Pulje til fremme af veterantogskørsel:

Baggrund og lovgrundlag