Information om vaccination og raskmelding efter COVID-19 til flyvecertificeret personel

Kontakt os

Her kan du finde information om COVID-19-vaccination og raskmelding efter COVID-19-sygdom for al flyvecertificeret personel, som deltager i luftfart på et EASA-certifikat.

COVID-19-vaccination

Her kan du finde vejledning om reglerne, hvis du som flyvepersonel er blevet vaccineret mod COVID-19.

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem vacciner, som er godkendt i EU, og alle andre vacciner. Der er væsentlig forskel på reglerne for disse to grupper vacciner. Der vil løbende blive godkendt nye vacciner i EU. 

Der henvises venligst til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Vær derfor opmærksom på hvilken vaccinetype, der bliver tilbudt, hvis man tilbydes vaccination i et ikke-EU-land eller i et EU-land under en midlertidig forsøgsordning.

EASA har den 25. marts 2021 udsendt nye anbefalinger vedrørende COVID-19 vaccination i SIB nr. 2021-06.

Luftfartøjsoperatører, AeMC'er, AME'er og flyvebesætningsmedlemmer samt ATCO'er opfordres til at orientere sig om SIB'en på EASA's hjemmeside.

Læs mere om EASA's anbefalinger vedrørende COVID-19 vaccination her (nyt vindue)

Raskmelding efter COVID-19-sygdom

Her kan du finde vejledning om raskmelding, efter du har været igennem et sygdomsforløb med COVID-19 som flyvepersonel.

Alle med en positiv COVID-19 test med eller uden symptomer skal kontakte flyvelæge med henblik på raskmelding.

Raskmelding ved positiv COVID-19 test uden eller med lette symptomer

AIC A 02/22

Trafikstyrelsen har efter grundige overvejelser og observation af den aktuelle situation for COVID-19 med Omikron-varianten vurderet, at risikoen for alvorlig sygdom er så lav, at Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for karantæne og raskmelding efter COVID-19 kan følges.

Dog stiller Trafikstyrelsen krav om, at alle piloter (Class 1, 2 og LAPL), flyveledere (Class 3) og kabinepersonale efter positiv COVID-19 test uden eller med lette symptomer kontakter flyvelæge telefonisk, med henblik på vurdering af, om der er behov for konsultation hos flyvelæge.

Der er ikke kommet ny vejledning fra EASA vedrørende raskmelding efter COVID-19 siden 7. januar 2021. Indtil videre fastholdes vejledningen vedrørende COVID-19 smittede med moderate eller svære symptomer (se nedenfor). De danske flyvelæger vil særskilt modtage vejledning om, hvad Trafikstyrelsen forventer, der bliver foretaget ved de telefoniske henvendelser, med henblik på sikring af, at COVID-19 smittede ved behov bliver vurderet ved fysisk fremmøde hos flyvelæge.

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvis-din-test-er-positiv

Moderat til svær sygdom med eller uden hospitalsindlæggelse

Se følgende link:

EASA publishes Guidelines for Aero-Medical Centres and Aeromedical Examiners regarding the examination and assessment of applicants | EASA (europa.eu)

Senest opdateret 15-01-2021