Firmaflyvning

Kontakt os

Ved firmaflyvning forstås en virksomheds befordring med luftfartøj af egne ansatte som led i varetagelsen af tjenesten i virksomheden.

Firmaflyvning kan udføres af virksomheder, der enten:

  • har eneråderet over det eller de luftfartøjer, der benyttes til flyvningen som registreret ejer eller som registreret bruger ved en langtidslejekontrakt, eller
  • har heltidsansat den eller de piloter, som udfører flyvningen, eller hvis firmaets (fuldtidsbeskæftigede) ejer eller medejer udfører flyvningen

Virksomheder, der ønsker at udføre firmaflyvning, skal anmelde det til Trafikstyrelsen inden flyvning påbegyndes. Anmeldelsen er pålagt gebyr jf. BL 9-10.

Reglerne for firmaflyvning er kun gældende i Grønland og på Færøerne og i Danmark aflyst af reglerne i forordning (EU) 2012/965. Firmaflyvningsordningen er således afskaffet for virksomheder hjemmehørende i Danmark. Se AIC B 16/16.

Gå til AIC B 16 på Naviairs hjemmeside (nyt vindue)

Senest opdateret 07-10-2019