Fejl i klagevejledning fra Trafikstyrelsen i visse afgørelser på luftfartsområdet, der vedrører forhold på Færøerne

Trafikstyrelsen har beklageligvis givet fejlagtig klagevejledning i afgørelser efter luftfartsloven og regler udstedt i medfør af luftfartsloven vedrørende forhold på Færøerne. Den fejlagtige klagevejledning er givet i perioden indtil 5. oktober 2022 i sager, hvor ansøgere ikke har fået fuldt ud medhold.

 

Du har således fået forkert klagevejledning hvis du:

  • inden ovennævnte dato har modtaget en afgørelse fra Trafik-styrelsen, der er truffet i medfør af luftfartsloven eller regler udstedt i medfør heraf, og som finder anvendelse på forhold på Færøerne,
  • ikke har fået fuldt ud medhold, og
  • er blevet oplyst om, at du ikke kan klage over afgørelsen.

 

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du klage til transportministeren. Det gør du ved at sende din klage til:
Transportministeriet: trm@trm.dk

Hvis du har spørgsmål til mulighederne for at klage, kan du rette henvendelse til Trafikstyrelsen på: info@trafikstyrelsen.dk eller telefonisk på 72218800.

Hvis du klager i en ældre sag, skal du være opmærksom på, at luftfartsloven ikke indeholder en frist for indsendelse af en klage. Såfremt der siden, der blev truffet afgørelse i din sag, er nye faktiske forhold eller udstedt nye regler, og der ikke i disse regler er fastsat overgangsbestemmelser om hvordan ansøgninger/klager indgivet efter der er fastsat nye regler skal behandles, vil der ved vurderingen af din klage over afgørelsen blive taget stilling til, hvilket regel-grundlag klagen træffes i henhold til.

Senest opdateret 29-01-2021