Luftrum

AIS informationer

Danmark har ved tiltrædelse af den såkaldte Chicago-konvention (ICAO, Annex 15) samtidigt forpligtet sig til at stille flyveoperationelle informationer - AIS informationer - om dansk luftrum mv. til rådighed for luftfarten.

Læs mere

Miljø og luftfart

Klimabelastning fra luftfart på tværs af landegrænser er et fokusområde både i og uden for Danmark og forsøges begrænset med internationale aftaler. Men også lokale flyvninger kan give miljøproblemer som for eksempel støj.

Læs mere

Runway Incursion mv.

Trafikstyrelsen ønsker at øge fokus på utilsigtet baneindtrængen og utilsigtet indtrængen i kontrolleret luftrum.

Læs mere

ATS - Lufttrafiktjenester

Her kan du finde information om lufttrafiktjenester.

Læs mere

Forbuds- og restriktionsområder

Trafikstyrelsen fastsætter med hjemmel i luftfartslovens § 3, stk. 1, forbuds- og restriktionsområder over dansk område. Endvidere fastsætter Trafikstyrelsen fareområder over internationalt farvand inden for dansk FIR.

Læs mere

Senest opdateret 07-11-2023