Forbuds- og restriktionsområder

Kontakt os

Trafikstyrelsen fastsætter med hjemmel i luftfartslovens § 3, stk. 1, forbuds- og restriktionsområder over dansk område. Endvidere fastsætter Trafikstyrelsen fareområder over internationalt farvand inden for dansk FIR.

Permanente områder

De permanente områder fremgår af Trafikstyrelsens BL 7-20, Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder. BL’en kan findes på følgende link.

 

Midlertidige områder

De midlertidige områder kundgøres her via link til AIP Danmark, AIP SUP.

Senest opdateret 17-05-2024