Aeronautical Information Service (AIS)

Senest opdateret 31-03-2022

Kontakt os

Danmark har ved tiltrædelse af den såkaldte Chicago-konvention (ICAO, Annex 15) samtidigt forpligtet sig til at stille flyveoperationelle informationer - AIS informationer - om dansk luftrum mv. til rådighed for luftfarten.

Det er Naviair, der står for formidlingen af informationer på vegne af Trafikstyrelsen.

Via systemet AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control) udsender vi de flyveoperationelle informationer til forhåndspublicering af vigtige ændringer baseret på forud fastlagte fælles ikrafttrædelsesdatoer - de såkaldte AIRAC-datoer.

Aeronautical Information Publications (AIP)

Informationerne omfatter Danmark, Grønland og Færøerne og er samlet under Aeronautical Information Publications (AIP). AIP indeholder alt relevant stof om lufthavne, luftrum, frekvenser mv.

VFR-Flight Guide

Naviair udgiver desuden en VFR-Flight Guide for Danmarks vedkommende. Guiden henvender sig til piloten, der ønsker at have et overblik over de basale informationer for VFR-flyvning i Danmark, og ikke har behov for AIP Danmarks informationer om IFR-procedurer mv.

Aeronautical Information Circulars (AIC)

Endelig udgiver vi Aeronautical Information Circulars (AIC), der indeholder en bred vifte af oplysninger for dansk luftfart, herunder også fx lovstof, som endnu ikke har fundet vej til en BL.

Du finder alle dokumenter i Naviairs dokumentsamling. Her kan du vælge selv at klikke dig frem til de relevante dokumenter via mappestrukturen. Leder du efter et specifikt dokument, kan du også vælge at bruge søgefunktionen.

AIS informationer

Gå til luftfartsinformationer (AIS) på Naviairs hjemmeside (nyt vindue)

Gå til til Naviair - Notam (nyt vindue)

Gå til EUROCONTROL - Europæisk AIS database (nyt vindue)