ATS - Lufttrafiktjenester

Kontakt os

Her kan du finde information om lufttrafiktjenester.

ATS-instrukser

Trafikstyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med lufttrafiktjenester i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere udarbejdes ATS-instrukser om udøvelse af lufttrafiktjenester.

Lufttrafiktjeneste (ATS) skal tilrettelægges i overensstemmelse med ATS-instrukserne. De fælles civile/militære ATS-instrukser udgives, efter aftale med Forsvaret, af Trafikstyrelsen. ATS-instrukserne samler de relevante operationelle bestemmelser og procedurer for alle danske, færøske og grønlandske lufttrafiktjenesteenheder, civile såvel som militære.

ATS-instrukser

Her kan du finde alle ATS-instrukser.

Se mere

Ændringer til ATS-instrukser

Her kan du finde ændringer til ATS-instrukser.

Ændringer til ATS-instrukser 12. august 2021

ATS-instruks ændringer pr. 12. august 2021 for Danmark.

Se mere

Ændringer til ATS-instrukser 27. januar 2022.

ATS-instruks ændringer pr. 27. januar 2022.

Se mere

Ændringer til ATS-instrukser 06. oktober 2022.

ATS-instruks ændringer pr. 06. oktober 2022.

Se mere

Ændringer til ATS-instrukser 01. december 2022.

ATS-instruks ændringer pr. 01. december 2022.

Se mere

Ændringer til ATS-instrukser 05. oktober 2023.

ATS-instruks ændringer pr. 5. oktober 2023

Se mere

Ændringer til ATS-instrukser 02. januar 2024.

ATS-instruks ændringer pr. 2. januar 2024

Se mere

Notifikation af ændringer ATM/ANS

Her kan du finde information om notifikation af ændringer til dine tjenesteydelser som tjenesteudøver af ATM/ANS.

Forordning (EU) 2017/373 om fælles krav til udøvere af ATM/ANS stiller krav om, at tjenesteudøvere skal notificere den kompetente myndighed om ændringer til deres tjenesteydelser.

Ændringerne falder i to kategorier:

  1. Ændringer af et funktionssystem eller en ændring, som påvirker funktionssystemet
  2. Ændringer af tjenesteudøvelsen, tjenesteudøverens stryingssystem og/eller flyvesikkerhedsstyringssystem, som ikke påvirker funktionssystemet

Formularen ”Notification form for ANSP changes” skal anvendes til underretning af Trafikstyrelsen, når en tjenesteudøver planlægger en ændring i henhold til ovenstående. Dokumentet indeholder også en vejledning for udfyldelse af formularen.

Notifikationsblanketten skal indsendes til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen
ANSP-notifikation

ansp-notifikation@trafikstyrelsen.dk

Relevante henvisninger

Senest opdateret 02-01-2024