Præstationsplan

Kontakt os

EU-Kommissionen har godkendt den danske præstationsplan for tredje referenceperiode (RP3). Præstationsplanen er en del af Single European Sky (SES) initiativet og fastlægger bindende mål for styringen af luftrummet.

Den 13. april 2022 godkendte EU-Kommissionen den nationale danske præstationsplan for perioden 2020 til 2024. Det første udkast til præstationsplan blev afleveret i efteråret 2019, men Corona-pandemien betød, at den danske plan, på sammen måde som de øvrige landes planer, måtte gennemgå en omfattende revision. Den reviderede plan blev afleveret d. 17. november 2021, og er altså nu endelig godkendt af Kommissionen og er dermed gældende for Danmark.

I præstationsplanen er der fastsat bindende mål på 4 hovedområder; safety, kapacitet, miljø og omkostningseffektivitet og gælder for styringen af luftrummet (en route) og indflyvningskontrollen til den største danske lufthavn i Kastrup (TNC). Hovedparten af præstationsplanen vedrører Naviair, der står for trafikstyringen i dansk luftrum. Derudover indgår DMI, der leverer luftfartsmeteorologiske tjenester samt Trafikstyrelsen, der fører tilsyn med Naviair og DMI.

Omkostningerne til Naviair, DMI og Trafikstyrelsen, på de områder der er omfattet af præstationsplanen, betales af luftfartsselskaberne via de såkaldte en route og TNC afgifter, der er betaling for brug af luftnavigationstjenesterne. Corona-pandemien er gået hårdt udover luftfartsindustrien og har tvunget luftfartsselskaberne til omfattende besparelser og rationaliseringer. Derfor har der også været et pres på udbyderne af luftnavigationstjenester om tilsvarende at reducere deres omkostninger. Dette er afspejlet i præstationsplanen, der stiller store krav til især Naviairs omkostningseffektivitet. Omkostningerne skal holdes under kontrol samtidig med, at lufttrafikken frem mod 2024 forventes at nærme sig niveauet fra før pandemien.

Nedenfor findes den danske præstationsplan inkl. bilag, EU-Kommissionens godkendelse af planen samt de relevante EU-udførelsesforordninger. 

Senest opdateret 16-08-2023