Forlængelse af gyldighedsperioder for licenser, certifikater mv. for piloter, instruktører og eksaminatorer

Senest opdateret 05-05-2022

Kontakt os

COVID-19-udbruddet har vanskeligtgjort det for indehavere af licenser, ratings, privilegier, påtegninger og certifikater at opretholde deres status. Derfor forænges gyldighedsperioden i AIC B 11/2020.