Placering af brevkasseanlæg og brevkasser

Her kan du finde information om regler om brevkasseanlæg og brevkasser. Du kan også finde oplysninger om Trafikstyrelsens kontaktoplysninger ved spørgsmål til placering af brevkasseanlæg og brevkasser.

Regler for opsætning af brevkasseanlæg og brevkasser

Du kan finde regler for opsætning af brevkasseanlæg i etageejendomme i bilag 1 i Bekendtgørelsen om postbefordring og postvirksomheder, som du kan finde nedenfor.

Det er ejendommens ejer, administrator eller bestyrelse, der skal sørge for, at brevkasseanlægget eller brevkasser er sat op.

 

Rådgivning og tilsynsmyndigheder

Trafikstyrelsen kan vejlede om reglerne i postloven og postbekendtgørelsen ift. placeringen af brevkasser. Trafikstyrelsen kan derudover træffe afgørelse om brevkassers placering.

Evt. spørgsmål om bygge- og brandtekniske bestemmelser skal du stille til din kommunes tekniske forvaltning.

Drejer det sig om en bevaringsværdig ejendom, kan du kontakte din kommunes tekniske forvaltning.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til placering af brevkasseanlæg eller brevkasser, eller ønsker du at indsende oplysninger til brug for din sags behandling, kan du skrive til Trafikstyrelsen særlige mailadresse vedrørende post: post@trafikstyrelsen.dk. Øvrige kontaktoplysninger kan du finde nedenfor, herunder oplysninger om hvad du gør, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hvis du har et sagsnummer, bedes du angive dette i emnefeltet i forbindelse med din henvendelse.

Kontakt Trafikstyrelsen

Se Trafikstyrelsens kontaktoplysninger

Se mere

Senest opdateret 26-02-2024