Anmeldelse af privat flyveplads

31-10-2019

I henhold til BL 3-7: Anmeldelse og registrering af private flyvepladser. Anmeldelsesskema og vejledning er flyttet til Virk.dk.