Ansøgning om løntilskud fra støttestøtteordning til kritisk personale (Bilag 1)

01-12-2020

Denne blanket skal anvendes til at søge støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde luftfartsselskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).