FLIGHT CONDITIONS for a CAA-DK Permit to Fly - Application and Approval Form 18B

30-11-2022

Use this form only when the safety of the design is not involved

FLYVEBETINGELSER for en Trafikstyrelsen flyvetilladelse - Ansøgnings- og godkendelsesblanket 18B
Benyt kun denne formular når konstruktionens sikkerhed ikke er involveret