Ansøgningsskema for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring

14-11-2019

Fra 1. januar 2011 skal alle postvirksomheder søge om tilladelse til at udøve erhvervsmæssig postbefordring