Udviklingsplaner

Ny bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder træder i kraft den 1. december 2019.
Læs mere...

Information om Brexit

Styrelsen følger den politiske udvikling vedr. Storbritanniens udtrædelse af EU samt konsekvenserne heraf.

Læs mere...

Erhvervstransport er flyttet til fstyr.dk

Information om gods-, bus- og taxikørsel samt særtransport er flyttet til Færdselsstyrelsens hjemmeside.
Gå til fstyr.dk

Dine rettigheder som flypassager

På flypassager.dk har styrelsen samlet information om flypassagerers klagemuligheder og rettigheder.
Gå til flypassager.dk

Hold dig opdateret...