Særregler for erhverv i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder

Sidst opdateret 07/10/2019
Kommunalbestyrelser og regionsråd har mulighed for at etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder.
Kommunalbestyrelser og regionsråd kan etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger. Udlejning af erhvervsarealerne kan ske til en leje under markedslejen. Almene boligorganisationer kan ligeledes etablere og udleje erhvervsarealer til mindre dagligvarebutikker på særlige vilkår. Det er en betingelse, at butikken er beliggende i et yderområde. Der er fastsat en liste over områder, der anses for yderområder i relation til de nævnte regler.

Efter § 182 i lov om almene boliger m.v. kan kommunalbestyrelser og regionsråd etablere mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger. Udlejning af erhvervsarealerne til den erhvervsdrivende kan ske til en leje under markedslejen. Det er en betingelse for udlejning under markedslejen, at såvel erhvervsarealerne som ældreboligerne er beliggende i et yderområde.

Der er desuden i bekendtgørelsen om sideaktiviteter m.v. i almene boligorganisationer m.v. åbnet mulighed for, at almene boligorganisationer i visse tilfælde kan etablere og udleje erhvervsarealer til en leje under balancelejen til et særligt selskab, som herefter videreudlejer arealerne til nærmere angivne virksomheder til markedsleje. Den omtalte udlejning på særlige vilkår kan bl.a. ske til mindre dagligvarebutikker. Det er dog en forudsætning, at den pågældende dagligvarebutik er beliggende i et yderområde.

I denne anledning kan oplyses, at der - med virkning fra 1. maj 2015 - er fastsat nedenstående liste over yderområder. Den nye liste afløser den hidtil gældende i relation til bestemmelsen i § 182 i almenboligloven. Listen gælder også i relation til de omtalte regler i bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Den nye liste baserer sig på den definition af landdistriktsområder, som anvendes for de lokale aktionsgrupper, der er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020. Den nævnte definition betyder, at et yderområde som udgangspunkt omfatter følgende 56 kommuner:

Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Fanø, Favrskov, Faxe, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Gribskov, Guldborgsund, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Langeland, Lejre, Lemvig, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Middelfart, Morsø, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Næstved, Odder, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Slagelse, Sorø, Stevns, Struer, Svendborg, Syddjurs, Sønderborg, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Viborg, Vordingborg, Ærø, Aabenraa samt Småøerne.

Byer med 3000 indbyggere eller derudover i de nævnte kommuner anses dog ikke som yderområder i relation til de omtalte regler i almenboligloven og sideaktivitetsbekendtgørelsen. Danmarks Statistik udarbejder årligt en opgørelse over antallet af indbyggere i de danske byer.
Vejledning

Etablering af mindre dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger og i almene boligområder

Offentliggørelse af liste over yderområder iht. almenboliglovens § 182.