Kondemnering

Sidst opdateret 07/10/2019
Hvis en bygning eller en del af en bygning til beboelse eller ophold for mennesker frembyder sundhedsfare eller brandfare for brugerne, betegnes bygningen som kondemnabel.
Reglerne om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum har til formål at sikre, at der gribes ind overfor sundheds- og brandfarlige forhold i ejendomme.  

Bestemmelserne om kondemnering i kapitel 9 i byfornyelsesloven drejer sig om:

  • kommunalbestyrelsens tilsyn
  • kondemnering
  • påbud
  • afspærring og nedrivning
  • støtte
  • ophævelse af kondemnering
  • retlig og faktisk rådden
  • boligkommission
  • udbetaling og refusion
  • klage

I vejledningen om kondemnering gennemgås bestemmelserne i byfornyelseslovens kapitel 9 samt relevante bestemmelser i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter. Det drejer sig især om kapitel 2 i retssikkerhedsloven, der handler om fremgangsmåden ved tvangsindgrebet – som i relation til kondemnering er besigtigelsen.

Vejledningen er udarbejdet til brug for kommunerne ved udøvelsen af kommunalbestyrelsens opgaver efter kapitel 9 i byfornyelsesloven.