Forsøg og udvikling i byfornyelsen

Styrelsen sætter løbende fokus på relevante emner, der kan bidrage til at udvikle byfornyelsesområdet.