Ændring af regler for udlejning af ledige almene boliger

Publiceringsdato: 12/03/2019
De gældende udlejningsregler for ledige almene boliger i bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. foreslås ændret. Det betyder, at det bliver lettere for boligsøgende ude fra at komme i betragtning til en almen familiebolig.

Formålet med at ændre de gældende regler om udlejning af ledige almene familieboliger er at gøre det lettere for ansøgere ude fra at få en almen familiebolig. Udlejningsreglerne bliver sådan, at halvdelen af de ledige familieboliger fremover vil blive udlejet direkte til boligsøgende, som står på den eksterne venteliste – uden først at blive tilbudt boligsøgende på oprykningsventelisten.

 

Ændringen af udlejningsbekendtgørelsen for almene boliger m.v. vil ikke påvirke lejernes adgang til oprykningsventelisten og administrationen af oprykningsventelisten, herunder opskrivning, rækkefølge, gebyr og sletning.

 

Ændringsbekendtgørelsen har høringsfrist den 8. april.

 

Læs høringen på Høringsportalen.dk