Pulje til inklusionsboliger til psykisk sårbare personer

Publiceringsdato: 13/05/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu op for 3. runde af ansøgninger til puljen for inklusionsboliger. Ansøgningsfristen for støtte til inklusionsboliger er den 18. oktober 2019. Læs mere om puljen og dens midler.

I årene 2017-2019 er der afsat en årlig pulje på kr. 10 mio., hvor boligorganisationer i forening med kommunen kan søge om støtte til etablering af inklusionsboliger i almene familieboliger for psykisk sårbare personer.

 

En inklusionsbolig er en bolig med tilknyttet socialpædagogisk bistand, hvis formål er at understøtte psykisk sårbare personer, så de i egen bolig kan opnå en selvstændig tilværelse. Den socialpædagogiske bistand ydes som udgangspunkt af en social vicevært, der bl.a. skal medvirke til etablering af netværk og til at beboeren opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Frivillige organisationer kan også medvirke i arbejdet, og hvis det er hensigtsmæssigt, kan bistanden være fra private virksomheder.

Målgruppen for denne type bolig er personer som med bostøtte i en periode på højest to år kan opnå en selvstændig tilværelse. Boligerne udlejes dermed på tidsbegrænsede lejekontrakter.

 

Ansøgere kan søge om støtte til:

 

  • begrænset ombygning og indretning, der gør boligerne mere egnede som inklusionsboliger,
  • tilskud til nedsættelse af huslejen i boliger, hvor lejen overstiger målgruppens betalingsevne,
  • dækning af omkostningerne til socialpædagogisk bistand, og
  • refusion af tab på kommunale garantier for fraflytningsistandsættelse, hvor beboeren ikke selv kan betale.

 

Støtte til ombygning og indretning ydes som et engangsbeløb, mens støtten i øvrigt kan ydes i en periode på højst 15 år.

 

Det er boligorganisationen, der i fællesskab med kommunalbestyrelsen skal søge om støtte til inklusionsboliger. Støtten bliver givet efter ansøgning på grundlag af en konkret vurdering af alle modtagne ansøgninger. Ansøgere skal benytte et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Se skemaet her. Ansøgningen skal sendes til bolig@tbst.dk.

 

Ansøgningsfristen er den 18. oktober 2019.