Nye regler om støtte til almene boliger sendes i høring

Publiceringsdato: 01/12/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender et udkast til ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen) i høring. Ændringerne skal styrke mulighederne for samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre og indeholder derudover forenkling af regler om udbud m.v.

Folketinget vedtog den 28. november 2019 lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part) med forventet ikrafttræden den 1. januar 2020.

Loven giver bedre muligheder for at etablere nye almene boliger i et samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre med henblik på, at byggeriet bliver overdraget til den almene boligorganisation. Loven omfatter også andre tilsagnsmodtagere end almene boligorganisationer, som ifølge almenboligloven kan opføre almene boliger.

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen følger op på lovændringen og indebærer blandt andet ændrede regler om fristen for tinglysning af skøde, krav til indholdet af overdragelsesaftale mellem den private part og den almene boligorganisation samt krav til, hvornår optagelse af lån kan ske.

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen omfatter i øvrigt:

  • Forenkling af regler vedrørende udbud, så der generelt henvises til udbudsloven og tilbudsloven. For eksempel ophæves bestemmelsen om, at anvendelsen af underhåndsbud for visse byggearbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ligeledes ophæves bestemmelsen om, at 60 % af disse byggearbejder skal udbydes i licitation, når arbejderne udføres med henblik på forsøg, forskning eller udvikling.
  • Afskaffelse af krav om fremsendelse af logistikplan, vurdering af samlet udbud samt vurdering af partnering. Der er tale om forenkling og modernisering af reglerne.


Ændringer er markeret i høringsudkastet.

Høringsfristen er den 20. december, og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2020.