Boligområde

Nye regler om støtte til almene boliger

Publiceringsdato: 20/01/2020
Nye regler skal styrke mulighederne for samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre.

Folketinget vedtog den 28. november 2019 lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part). Den nye lov trådte i kraft den 1. januar 2020. 

Loven giver bedre muligheder for at etablere nye almene boliger i et samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat bygherre med henblik på, at byggeriet bliver overdraget til den almene boligorganisation. 

Den nye bekendtgørelse følger op på lovændringen og indebærer bl.a. ændrede regler om:


  • fristen for tinglysning af skøde.
  • krav til indholdet af overdragelsesaftale mellem den private part og den almene boligorganisation.
  • krav til hvornår optagelse af lån kan ske.


Derudover bliver regler om udbud forenklet og moderniseret, så der generelt henvises til udbudsloven og tilbudsloven. For eksempel ophæves:


  •  Bestemmelsen om at kommunalbestyrelsen skal godkende anvendelsen af underhåndsbud for visse byggearbejder. 
  •  Bestemmelsen om at 60 % af disse byggearbejder skal udbydes i licitation, når de udføres med henblik på forsøg, forskning eller udvikling. 


Endelig afskaffes kravene om fremsendelse af logistikplan, vurdering af samlet udbud samt vurdering af partnering som led i en forenkling af reglerne.


Bekendtgørelsen trådte i kraft den 13. januar 2020.

Bekendtgørelse

BEK nr. 14 af 09/01/2020

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Gældende fra

13/01/2020

Støttebekendtgørelsen.