Bedre rammer og vilkår for etablering af skæve boliger og tilskud til sociale viceværter

Publiceringsdato: 03/02/2020
Ny regler skal give bedre rammer og vilkår for at etablere skæve boliger til hjemløse i kommunerne. De nye regler giver samtidig tilskud til sociale viceværter til beboerne i de skæve boliger.

De nye regler gennemføres på baggrund af en evaluering og en række anbefalinger til forbedringer af ordningen med skæve boliger. 

De nye regler i bekendtgørelse om tilskud til boliger til hjemløse omfatter:


  • En differentieret tilskudsmodel til visse kommuner for mere målrettet støtte
  • Højere og mere målrettet tilskud til skæve boliger og social vicevært
  • Støtte til renovering af skæve boliger 
  • Bedre bygningsmæssige rammer for etablering af skæve boliger


En differentieret tilskudsmodel betyder, at visse kommuner kan søge om tilskud, så der tages hensyn til forskellige grundpriser. Differentieringen følger differentieringen af maksimumsbeløb for almene familieboliger efter almenboligloven.

Det skal være muligt at søge om støtte til renovering af skæve boliger, så længe det vurderes økonomisk forsvarligt ift. ombygning eller nedrivning af boligerne. Derudover vil det være muligt at etablere skæve boliger via udlejning af eksisterende bygninger, herunder alment byggeri.

De nye regler giver også mulighed for at kommuner vederlagsfrit kan stille byggegrund til rådighed for etablering af skæve boliger. Det vil også være muligt for kommunerne at give adgang til at etablere boliger på midlertidige ledige byggegrunde.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar.

Bekendtgørelse

BEK nr. 75 af 28/01/2020

Bekendtgørelse om skæve boliger

Gældende fra

01/02/2020

Bekendtgørelse omhandler muligheden for at søge om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).