Colourbox

Ny rapport om etablering og drift af små billige boliger

Publiceringsdato: 03/03/2020
Rapporten fra netværket BOLIG 2.000 opsamler netværkets viden og idéer om, hvordan man gennem forskellige boligtyper kan skabe små billige boliger, der overholder lovgivning og som sikrer kvalitet i boligen.

Netværksgruppen har afholdt workshops, hvor de har studeret forskellige boligprojekter med fokus på små billige boliger. Blandt andet KOLONIEN i København, som er en prototype på et ’plug and play’-skur – et midlertidigt hjem - som kan bygges i forskellige størrelser og let kan udvides og tilpasses omgivelserne.

 

Et andet eksempel på et boligprojekt, som netværket har studeret, er Venligbolig Plus på Frederiksberg. Boligerne er en fast boligbebyggelse til 37 flygtninge og 37 studerende, der skal understøtte integration, venskaber og demokratisk dannelse, hvor man som studerende er ’buddy’ for en flygtning. 

 

Senest har gruppen kigget nærmere på boligprojektet CHP VILLGE på Refshaleøen, som er små billige flytbare studieboliger i skibscontainere. Boligerne består af 84 40-fods containere, som er blevet om-bygget til 164 studieboliger. Projektet arbejdede desuden med social, grøn og økonomisk bæredygtig-hed.

Læring og resultater

Netværksgruppens vigtigste læring har været:

 

  • Skab et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt mødested for samarbejde mellem mange forskellige aktører.
  • Vær enige om at sætte fokus på beboerbehov som målsætning og boligsager som handlings- og udviklingssted.
  • BOLIG 2.000 udviklede sig til et dialogforum, hvor man arbejdede for at skalere boligsager til landsplan med en fælles læring – også under udfordrende omstændigheder.

Initiativet har desuden dokumenteret, at en bred erfaringsdeling med hensyn til boligtyper er en fordel. Der bør fremover arbejdes med både flytbare og faste boliger, boliger under serviceloven samt alment og privatejede boliger og bofællesskaber. Skaleringen fra enkeltprojekt til landsniveau bør være rummelig ift. typer af styrings-, analyse- og udviklingsmodeller. Det kan for eksempel være selvstændige enkeltprojekter, forretningsudvikling, programudvikling støttet af fonde og offentlige projekter.