Forslag skal give boligorganisationer mulighed for at drive ladestandere og etablere udviklingsselskaber

Publiceringsdato: 29/05/2020
Forslag til nye regler skal give boligorganisationer mulighed for at eje og drive ladestandere til elkøretøjer. Samtidig skal boligorganisationerne have mulighed for at deltage i arealudviklingsselskaber i visse hårde ghettoområder.

De nye muligheder følger af forslag om at ændre bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

Ændringen skal gøre det muligt for almene boligorganisationer at etablere to nye såkaldte sideaktiviteter:

  1. Ejerskab og drift af ladestandere til elkøretøjer. 
    Ændringen foreslås på baggrund af nye krav i byggelovgivningen om etablering af eller forberedelse til ladestandere ved nybyggeri og store ombygninger.
  2. Deltagelse i arealudviklingsselskaber i hårde ghettoområder under visse betingelser.

 
Et arealudviklingsselskab står for at udvikle og byggemodne et større areal og sælge byggeretter samt deltage i udarbejdelse af projektforslag for området. Selskabet oprettes for at lette gennemførelsen af store udviklingsplaner. 

Deltagelsen i et arealudviklingsselskab vil være betinget af, at selskabet skal sælge byggeretter til mindst 100.000 m2 etageareal. Det er også en betingelse, at såvel kommunen som en privat part deltager i selskabet, og at kommunalbestyrelsen godkender boligorganisationens disposition.

Udkast til ændring af bekendtgørelsen har høringsfrist den 24. juni 2020, og ændringerne forventes at træde i kraft den 1. august 2020.