Colourbox

Vejledning om områdefornyelse er opdateret

Publiceringsdato: 01/09/2020
Vejledningen om områdefornyelse til kommunerne er opdateret og erstatter vejledningen fra 2016. Opdateringen sker på baggrund af en ændring i lovgrundlaget for områdefornyelse.
Vejledningen gennemgår bl.a. processen ved en områdefornyelse, regler og krav til projektindhold, herunder afgrænsning af refusionsberettigede udgifter, samt finansiering, budget og regnskab. Vejledningen henvender sig til kommuner, der skal i gang med en områdefornyelsesindsats. Indholdet er målrettet projektledelsen samt øvrige med ansvar for projektets fremdrift.

Den opdaterede vejledning gælder for alle beslutninger om områdefornyelse, der er truffet efter den 1. januar 2018.
Vejledning

Vejledning om områdefornyelse til kommunerne

Vejledningen vedrører bl.a. processen ved en områdefornyelse, regler og krav til projektindhold, herunder afgrænsning af refusionsberettigede udgifter, samt finansiering, budget og regnskab.