Nyhedsliste

Resultat: 5

Udgivet

09/10/2019

Nyhed

Veteraner som en ressource i områdefornyelser

En ny evalueringsrapport giver en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan veteraner kan integreres i en områdefornyelse. Styrelsen har støttet 4 forsøgsprojekter. Resultaterne har været positive for både veteraner og lokalsamfund.
Læs mere

Udgivet

29/09/2019

Nyhed

Fem byfornyelsesforsøg skal afhjælpe tomme butiksgader og bymidter

Med tilskud fra byfornyelsens forsøgspulje har fem provinsbyer siden 2014 arbejdet med omdannelse af tomme hovedgader og bymidter. Nu er projekterne evalueret, og indsatserne har bidraget til en positiv udvikling i byerne.
Læs mere

Udgivet

20/09/2019

Nyhed

Erhvervspartnerskaber som en ny måde at organisere byfornyelse på

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver pjece om, hvordan erhvervspartnerskaber kan udgøre en ny organisationsform for byfornyelse og –udvikling af geografisk afgrænsede områder. Pjecen er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).
Læs mere

Udgivet

06/05/2019

Nyhed

Uddeling af statslige midler til landsbyfornyelse 2019

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmelder den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne. Der er uddelt midler til 56 kommuner.
Læs mere

Udgivet

29/01/2019

Nyhed

Ny rapport vurderer effekterne af nedrivningsindsatserne i mindre bysamfund

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet en rapport, der vurderer effekterne af nedrivninger i mindre bysamfund foretaget med støtte fra pulje til landsbyfornyelse.
Læs mere
Viser 5 af 5