Publikationsliste

Resultat: 24

Vejledning

Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

Vejledning

Bilag 01 Oversigt over bilagssamlingen

I bilag 01 findes oversigt over bilagssamlingen til håndbolig om skimmelsvamp

Aftale

Skema AE (pdf)

Aftale med lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne.

Aftale

Skema AK (pdf)

Aftale med lejerne om gennemførelse af klimatilpasningsarbejder efter bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri. Skemaet udfyldes af ejeren og underskrives af et flertal af lejerne.

Idekatalog

Erfaringsopsamling - Skæve boliger

På baggrund af tre fokusgruppeinterviews med fire udvalgte informantkommuner er der i dette notat lavet en opsamling af kommunernes erfaringer med barrierer og løsninger i forbindelse med etablering og drift af skæve boliger.

Idekatalog

Case study fra Nørrebro ved ombygning i andelsboligejendomme

Case study fra Nørrebro ved ombygning i andelsboligejendomme

Idekatalog

Case study fra Vesterbro ved ombygning i andelsboligejendomme

Case study fra Vesterbro ved ombygning i andelsboligejendomme.

Vejledning

Ordliste over begreber som anvendes i forbindelse med bygningsfornyelse

Ordliste over begreber som anvendes i forbindelse med bygningsfornyelse

Vejledning

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger

Ejere af ejer- og andelsboliger kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at få offentligt tilskud til bygningsfornyelse i pjecen ”Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger”.