Publikationliste

Resultat: 47

  Rapport

  Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres 1

  Dette baselinenotat udgør første del af den følgeevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af byfornyelsesforsøgsprojekterne i Vordingborg, Haslev, Mørke, Rudkøbing og Langå.

  Idekatalog

  BOLIG 2.000 referat workshop 4

  Referat af 4. workshop i netværket BOLIG 2.000

  Idekatalog

  BOLIG 2.000 referat workshop 3

  Referat af 3. workshop i netværket BOLIG 2.000

  Idekatalog

  BOLIG 2.000 referat workshop 2

  Referat af 2. workshop i netværket BOLIG 2.000

  Idekatalog

  BOLIG 2.000 referat workshop 1

  Referat af 1. workshop i netværket BOLIG 2.000

  Idekatalog

  BOLIG 2.000 Musketered

  BOLIG 2.000-netværket skal fungere som en national platform for udvikling og vidensdeling i relation til arbejdet med små billige boliger til en husleje på omkring 2.000 kr./md.

  Vejledning

  Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019

  Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2019 til kommunerne.

  Vejledning

  Statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udmelding af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2019 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse.

  Rapport

  Private investeringer i områdeindsatser

  Pjecen Private investeringer i områdebaseret byfornyelse sammenfatter resultaterne fra SBi rapporten Private investeringer i områdebaseret byfornyelse