Publikationsliste

Resultat: 50

Vejledning

Vejledning til udmelding af statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse mv for 2018

Vejledning til udmelding af statslig udgiftsramme til bygningsfornyelse mv for 2018.

Vejledning

Oversigt over uddelte beløb til byfornyelsesaktiviteter for 2018

Oversigt over uddelte beløb til byfornyelsesaktiviteter for 2018.

Vejledning

Statslige udgiftsrammer til bygningsfornyelse mv for 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udmelding af de ordinære statslige udgiftsrammer til byfornyelsesformål for 2018 til de kommuner, som har søgt om andel i rammen.

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 3

Referat af 3. workshop i netværket BOLIG 2.000

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 2

Referat af 2. workshop i netværket BOLIG 2.000

Vejledning

Vejledning til beboerne om genhusning ved bygningsfornyelse

I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning, og hvilke krav du kan stille til din genhusningslejlighed.

Idekatalog

BOLIG 2.000 referat workshop 1

Referat af 1. workshop i netværket BOLIG 2.000

Vejledning

Vejledning til investeringsredegørelse

Skabeloner bagerst i vejledningen. I forbindelse med at kommunerne indsender deres byfornyelsesprogrammer, er det et krav, at de samtidig laver en investeringsredegørelse over projektet, herunder i forhold til at sammentænke privat medfinansiering.

Idekatalog

BOLIG 2.000 Musketered

BOLIG 2.000-netværket skal fungere som en national platform for udvikling og vidensdeling i relation til arbejdet med små billige boliger til en husleje på omkring 2.000 kr./md.