Publikationsliste

Resultat: 210

Notat

Monitorering af udgifts- og effektivitetsudviklingen i den almene boligsektor

I aftalen om effektivisering af driften i den almene boligsektor fremgår det, at sektorens effektiviseringsindsats skal monitoreres.

Rapport

Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger

Formålet med undersøgelsen er at give et billede af, hvordan kommunernes og boligorganisationernes anvendelse af særlige udlejningskriterier påvirker de boligsøgendes mulighed for at få tilbudt en ledig bolig i den almene boligsektor.

Vejledning

Bilag 11 Partshøring før kondemnering til ejere, lejere og panthavere

Bilag 11 Partshøring før kondemnering til ejere, lejere og panthavere

Vejledning

Bilag 10 Afgørelse om kondemnering til panthaver

Bilag 10 Afgørelse om kondemnering til panthaver

Vejledning

Bilag 09 Afgørelse om kondemnering til lejer

Bilag 09 Afgørelse om kondemnering til lejer

Vejledning

Bilag 08 Afgørelse om kondemnering til ejer

Bilag 08 Afgørelse om kondemnering til ejer

Vejledning

Bilag 07 Besigtigelsesrapport til ejere og lejere

I bilaget kan man læse om besigtigelsesrapport til ejere og lejere.

Vejledning

Bilag 06 Efterfølgende meddelelse om besigtigelse der gennemføres uden varsel

Bilag 06 omhandler efterfølgende meddelelse om besigtigelse der gennemføres uden varsel

Vejledning

Bilag 05 Samtidig meddelelse om besigtigelse der gennemføres uden varsel

Bilag 05 omhandler samtidig meddelelse om besigtigelse der gennemføres uden varsel