Publikationsliste

Resultat: 10

Vejledning

Bilag 03 Varsling om besigtigelse og undersøgelse for ejer-lejere

Bilaget orienterer om varsling om besigtigelse og undersøgelse for ejer-lejere

Vejledning

Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

Vejledning

Bilag 01 Oversigt over bilagssamlingen

I bilag 01 findes oversigt over bilagssamlingen til håndbolig om skimmelsvamp

Idekatalog

Case study fra Nørrebro ved ombygning i andelsboligejendomme

Case study fra Nørrebro ved ombygning i andelsboligejendomme

Idekatalog

Case study fra Vesterbro ved ombygning i andelsboligejendomme

Case study fra Vesterbro ved ombygning i andelsboligejendomme.

Vejledning

Ordliste over begreber som anvendes i forbindelse med bygningsfornyelse

Ordliste over begreber som anvendes i forbindelse med bygningsfornyelse

Vejledning

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger

Ejere af ejer- og andelsboliger kan få yderligere oplysninger om mulighederne for at få offentligt tilskud til bygningsfornyelse i pjecen ”Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger”.

Vejledning

Tjekliste ved nedrivning

Denne vejledning giver et overblik over lovgivning m.v. som kan være relevant i forbindelse med beslutning om nedrivning af bygninger med hjemmel i byfornyelseslovens kapitel 3, 4, 9 og § 98.

Vejledning

Vejledning til beboerne om genhusning ved bygningsfornyelse

I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning, og hvilke krav du kan stille til din genhusningslejlighed.