Publikationsliste

Resultat: 3

Idekatalog

Erfaringsopsamling - Skæve boliger

På baggrund af tre fokusgruppeinterviews med fire udvalgte informantkommuner er der i dette notat lavet en opsamling af kommunernes erfaringer med barrierer og løsninger i forbindelse med etablering og drift af skæve boliger.

Idekatalog

Case study fra Nørrebro ved ombygning i andelsboligejendomme

Case study fra Nørrebro ved ombygning i andelsboligejendomme

Idekatalog

Case study fra Vesterbro ved ombygning i andelsboligejendomme

Case study fra Vesterbro ved ombygning i andelsboligejendomme.

Viser 3 af 3