Publikationliste

Resultat: 2

Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor

Notatet viser monitoreringsresultater for 2014-2018, foreløbige resultater for 2019 baseret på budgetter og redegør for opgørelsen af udgiftsbasen, brug af budgetter, beregning af data for beboersammensætning og brug af prisindeks.

Rapport

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

I forlængelse af boligaftalen 2014 nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor

Viser 2 af 2