Publikationsliste

Resultat: 63

Vejledning

Vejledning om områdefornyelse til kommunerne

Vejledningen vedrører bl.a. processen ved en områdefornyelse, regler og krav til projektindhold, herunder afgrænsning af refusionsberettigede udgifter, samt finansiering, budget og regnskab.

Vejledning

Bilag 1 Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2020 til kommunerne

Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2020 til kommunerne.

Vejledning

Udmelding af statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse

Udmelding af den statslig udgiftsramme til landsbyfornyelse for 2020 til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

Vejledning

Bilag 03 Varsling om besigtigelse og undersøgelse for ejer-lejere

Bilaget orienterer om varsling om besigtigelse og undersøgelse for ejer-lejere

Vejledning

Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

Bilag 02 Tjekliste til brug under uformelt besøg hos beboeren

Vejledning

Bilag 01 Oversigt over bilagssamlingen

I bilag 01 findes oversigt over bilagssamlingen til håndbolig om skimmelsvamp

Vejledning

Vejledning om kondemnering

Vejledningen gennemgår bl.a. bestemmelser i lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, som f.eks. kapitel 2 i retssikkerhedsloven om fremgangsmåden ved tvangsindgrebet.

Idekatalog

Lys på livet - liv og tryghed gennem nyt lys

Rapporten bygger på erfaringerne fra et forsøgsprojekt i det almene boligområde Gadehavegård. Med byrummet som laboratorium er ny belysning blevet afprøvet og vurderet.

Idekatalog

Hovedgaden og bygningsfornyelse

Formålet med denne analyse at give nogle enkle idékoncepter til, hvordan bygningsfornyelse og dermed den enkelte bygning kan bidrage til at give ny identitet og betydning for en hovedgade, der er under forandring.