Gebyrer og afgifter på byggeområdet

Sidst opdateret 03/11/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med byggeområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.
Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til bearbejdning af oplysninger om eftersyn og kontrol i henhold til byggelovens § 25 F, stk. 3, betaler forsikringsselskaberne et gebyr.
Gebyret er i 2020 0 kr.

Til dækning af kommunalbestyrelsens udgifter ved behandlingen af ansøgninger i henhold til byggeloven kan kommunalbestyrelsen opkræve et fast gebyr. Gebyret udgør i 2020 maksimalt 1.062 kr.

Til dækning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand, opkræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et gebyr efter regning på baggrund af medgået tid.

Gebyret opkræves løbende for sagsbehandlingen ved ansøgning om godkendelse, opretholdelse af godkendelse og fornyelse af godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand. Gebyr opkræves endvidere for tilbagekaldelse af godkendelse, hvis tilbagekaldelsen skyldes godkendelsesindehavers manglende overholdelse af betingelser for godkendelse.
Timesatsen er i 2020 fastsat til 650 kr.

Bekendtgørelse nr. 1543/2019 fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1543 af 20/12/2019

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.