Lovliste

Resultat: 29

Bekendtgørelse

BEK. nr. 195 af 12/03/2020

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020

Gældende fra

18/03/2020

Formålet med bekendtgørelsen er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse.

Bek. nr. 181 af 05/03/20

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)

Gældende fra

10/03/2020

Bekendtgørelsen implementerer direktiv.

Bekendtgørelse

BEK nr 1399 af 12/12/2019

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

Gældende fra

01/01/2020

Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.

Bekendtgørelse

BEK 1070 af 28. oktober 2019

Drikkevandsbekendtgørelse

Gældende fra

01/11/2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bekendtgørelse

BEK nr. 673 af 01/07/2019

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Gældende fra

05/07/2019

Bekendtgørelse

BEK nr. 674 af 01/07/2019

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Gældende fra

05/07/2019

Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der bl.a. skal dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i Bygningsreglementet.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1470 af 10/12/2018

Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

01/01/2019

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1197 af 28/09/2018

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Gældende fra

04/10/2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og boligministeriet. Styrelsen varetager bl.a. regulering af byggeområdet.

Direktiv

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/84 af 30. maj 2018

Ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

Gældende fra

09/07/2018