Lovliste

Resultat: 27

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1399 af 12/12/2019

  Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

  Gældende fra

  01/01/2020

  Bygningsreglementet gælder for al bebyggelse, medmindre andet følger af §§ 4-6. Det finder anvendelse ved opførelse af ny bebyggelse, tilbygning, ombygning, nedrivning, vedligeholdelse samt ved ændringer i benyttelse af bebyggelse.

  Bekendtgørelse

  BEK 1070 af 28. oktober 2019

  Drikkevandsbekendtgørelse

  Gældende fra

  01/11/2019

  Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 673 af 01/07/2019

  Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

  Gældende fra

  05/07/2019

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 674 af 01/07/2019

  Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

  Gældende fra

  05/07/2019

  Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved certificering af personer, der bl.a. skal dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i Bygningsreglementet.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1470 af 10/12/2018

  Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

  Gældende fra

  01/01/2019

  Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1197 af 28/09/2018

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

  Gældende fra

  04/10/2018

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og boligministeriet. Styrelsen varetager bl.a. regulering af byggeområdet.

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/84 af 30. maj 2018

  Ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

  Gældende fra

  09/07/2018

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1420 af 04/12/2017

  Bekendtgørelse om DANAK´s opgaver vedrørende notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer

  Gældende fra

  01/01/2018

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 541 af 22/05/2017

  Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

  Gældende fra

  01/07/2017