Lovliste

Resultat: 4

  Bekendtgørelse

  BEK 1070 af 28. oktober 2019

  Drikkevandsbekendtgørelse

  Gældende fra

  01/11/2019

  Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1007 af 29/06/2016

  Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

  Gældende fra

  01/07/2016

  Vejledning

  Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

  Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 688 af 17/06/2013

  Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer

  Gældende fra

  01/07/2013

  Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der er i omsætning, eller tilgængelige på markedet.

  Forordning

  305/2011

  Byggevarerfordningen

  Gældende fra

  01/06/2013

  Forordningen har til formål at harmonisere betingelser for markedsføring af byggevarer. Herudover ophæver den Rådets direktiv 89/106/EØF.
Viser 4 af 4